Distriktsläkarna Kviberg

Vårdcentral och BVC

 

Rustmästaregatan 3-5

415 28  GÖTEBORG

Tel. 031-36 36 280

Här finns vi...

info@distriktslakarna.se

Observera att vår mejl går bra att använda vid icke patientrelaterade ärenden.

Vid patientrelaterade ärenden ber vi att få hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster för kontakt på ett säkert sätt. Det går naturligtvis också bra att ringa oss.

Distriktsläkarna Kviberg Vårdcentral och BVC

Din nya vårdcentral i Kviberg

Hållplats Bellevue

Välkommen!