Om Distriktsläkarna Kviberg Vårdcentral & BVC

 

Denna vårdcentral drivs av Distriktsläkarna i Västra Götaland AB. Företaget är en privat aktör inom offentligt finansierad sjukvård och är medlem i Vårdföretagarna. Det innebär att kollektivavtal är gällande och det omfattar alla anställda.

 

Distriktsläkarna Kviberg följer samma högt ställda krav och riktlinjer som övriga vårdcentraler inom Vårdval Vårdcentral.

 
Våra kontaktuppgifter

Distriktsläkarna i Västra Götaland AB
Rustmästaregatan 3-5
415 28  GÖTEBORG
Telefon 031-36 36 280
E-post: info@distriktslakarna.se

Verksamhetschef: Kristian Liff

 
Basfakta om oss
Distriktsläkarna i Västra Götaland AB grundades 2016 av Cornel Popa, John Wulcan och Kristan Liff. Vi är tre specialister i allmänmedicin som alla har över tio års erfarenhet av primärvård. 
 
Den 3 december 2018 startade vi en vårdcentral som ska bedriva hälso- och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet inom Vårdval Vårdcentral.
 
Distriktsläkarna Kvibergs verksamhetsidé bygger på att vi som en organisation ledd av specialistläkare i allmänmedicin med gedigen erfarenhet av primärvård kan leverera en högkvalitativ sjukvård på lika villkor för hela befolkningen.
 
Vi kommer att bedriva primärvårdsverksamhet med fokus på hög medicinsk kvalitet, respektfullt bemötande och god tillgänglighet.
 
Distriktsläkarna Kviberg anser att våra anställda är vår viktigaste resurs och vi kommer att verka för en god arbetsmiljö och ta tillvara vår personals olika kompetenser på bästa sätt. Vårt mål är att vara en vårdgivare som inger ett stort förtroende hos befolkningen och en arbetsgivare som kan erbjuda en arbetsplats där de anställda känner arbetsglädje och delaktighet.
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna i Distriktsläkarna Kvibergs gemensamma värdegrund.
 
Kvalitet

Samma villkor gäller för oss som för alla vårdcentraler i Västra Götalandsregionen och vår verksamhet är godkänd av Västra Götalandsregionen som utför revision årligen. 
SvedemNationella Diabetesregistret och Luftvägsregistret är exempel på nationella kvalitetsregister som vi deltar i.

 
Personalkategorier hos oss

Distriktsläkarna Kviberg har tio anställda, sju kvinnor och tre män, motsvarande ca 9,3 heltidstjänster. 


Följande personalkategorier tjänstgör hos oss:

3 st läkare, tillika specialister i allmänmedicin

2 st sekreterare

1 st undersköterska

1 st barnsjuksköterska (BVC)

3 st distriktssköterskor

 
Ägare och styrelse

Ägare är Kristian Liff, John Wulcan och Cornel Popa (VD).

 

Ytterligare information om oss finns på Allabolag.se.

Distriktsläkarna Kviberg Vårdcentral och BVC

Din nya vårdcentral i Kviberg

Hållplats Bellevue

Välkommen!